EU pályázatok

Keret: 3 Mrd Ft. A támogatás mértéke: 150 M Ft - 1,2 Mrd Ft. Komplex testmozgásprogramok, sportesemények, kiadványok támogatása.

 EFOP-1.8.6-17

 

Támogatott tevékenység: Testmozgás szolgáltatás fejlesztés.

Minimum egy kevésbé fejlett régióra vonatkozóan szükséges: - cselekvési terv készítése (minőség- és szolgáltatásfejlesztés, innováció); - komplex lakossági testmozgásprogramok, szabadidősport események és eseménysorozatok szemléletformáló  kiadványok készítése, információs eszközök, felületek kialakítása; - lakossági kampányok és fórumok szervezése.

További választható  tevékenységek, amennyiben a támogatást igénylő a kötelező tevékenységeket a kevésbé fejlett régiók mindegyikére vállalja:

- mérési és értékelési modell-program megvalósítása;

- a modell program megvalósítását és a HEPA jó gyakorlatok megosztását támogató szakmai megvalósítása 

- az egészséges életvezetési kompetencia fejlesztésével összefüggő felkészítések megszervezése rekreációs és sportszakemberek részére a kevésbé fejlett régiók mindegyikében, különösen a speciális célcsoportok (idős polgárok, fogyatékossággal élők) tekintetében

- a célcsoporthoz és a területi megvalósíthatósághoz illeszkedő szabadidősport mozgásformákat  és sportszolgáltatásokat felölelő menü meghatározása, térkép kialakítása

- sport programokhoz kapcsolódó egészségi állapot és kompetencia-mérések megvalósítása 

- átfogó kommunikációs-disszeminációs tevékenységek: a kevésbé fejlett régiók mindegyikére kiterjedő közösségi (online) kommunikációs, közösségi média és digitális fejlesztések, e-marketing és tartalomfejlesztés (pl. webdesign, információs szolgáltatások bővítése, webmarketing, e-szolgáltatások bővítése, applikációk).

Pályázhatnak: 

  • a 341 és 342 GFO kóddal rendelkező szervezetek közül a sportról szóló 2004. évi I. törvény szerinti sportköztestületek; 
  • az 517, 529, 56, GFO kóddal rendelkező azon szervezetek, amelyek alapító okirata szerint cél szerinti besorolása sporttevékenység, vagy a TEÁOR ’08 szerinti főtevékenysége: 931 sporttevékenység.
  • az 516, 517 GFO kóddal rendelkező azon szövetségek, melyek a sportról szóló 2004. évi I. törvény 19.§ (3) c)-e) pontja szerinti sportszövetségeknek minősülnek.

Egy szervezet egy támogatási kérelemben megvalósítóként egy alkalommal vehet részt: önállóan vagy konzorciumvezetőként vagy konzorciumi partnerként. (Konzorciumi pályázás esetén a konzorcium legfeljebb 3 tagból állhat.)

Az igényelhető támogatás vissza nem térítendő, mértéke max. 100%, összege:

  • egy kevésbé fejlett régióra vonatkozó támogatási kérelem esetén 150.000.000 –250.000.000 Ft.
  • a kevésbé fejlett régiók mindegyikére vonatkozó támogatási kérelem esetén 1.000.000.000 –  1.200.000.000,- Ft.

A támogatási kérelmek benyújtására 2017.05.02. naptól 2018.07.30. napig van lehetőség.

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

2017.05.02. – 2017.06.02.; 2017.06.09. – 2017.07.09.; 2017.07.16. – 2017.08.16.; 2017.08.23. – 2017.09.30.; 2017.10.07. – 2017.12.31.; 2018.01.07. – 2018.03.31.; 2018.04.07. – 2018.06.30.; 2018.07.07. – 2018.07.30.

A támogatási kérelmeket a kitöltő program segítségével, online kell benyújtani.

 

További információ: https://www.palyazat.gov.hu/efop-186-17-a-felntt-lakossg-prevencis-cl-egszsgfejlesztse-a-szabadidsport-rvn