EU pályázatok

A pályázat célja a Magyarország kevésbé fejlett régióinak területén új egyéni, vagy mikro-, illetve kisvállalkozás indítását tervező, 18-25  (felsőfokú végzettségű

pályakezdők esetén 25-30) év közötti fiataloknak. 

 

 

Kódszám: GINOP-5.2.2-14
A támogatás vissza nem térítendő, de minimis típusú, összege: minimum 2.000.000 - maximum 3.000.000 Ft.
Előleg: legfeljebb 50%.

A támogatott pályázatok tervezett száma: 965 db.

Megvalósítás időtartama: 7-12 hónap.

Támogatható tevékenységek: foglalkoztatás, cégalapítás, kötelező engedélyek beszerzése, mérnöki tanácsadás; Eszközbeszerzés, eszközbérlés, irodabérlet; Információs technológia-fejlesztés, beleértve az online megjelenés, e-kereskedelem és egyéb
domain név regisztráció, honlapkészítés, piacra jutás támogatása; Képzéseken való részvétel, tanácsadás igénybevéte, anyagbeszerzés, általános vállalatirányítási tevékenységek

 

Pályázatot nyújthat be a GINOP-5.2.2-14 programban résztvevő, 18-25 év közötti, Ifjúsági Garancia Rendszerben regisztrált fiatal, illetve felsőfokú végzettséggel rendelkező 25-30 év közötti pályakezdő álláskereső fiatal által létrehozott egyéni vagy társas vállalkozás.
- A pályázó vállalkozásnak a kérelem benyújtásakor rendelkeznie kell a GINOP-5.2.2-14 konstrukciót megvalósító szervezet által vezetett és koordinált szakértői bizottság által jóváhagyott üzleti tervvel, valamint a vállalkozást alapító fiatalnak rendelkeznie kell a GINOP-5.2.2-14 programban a képzés sikeres elvégzéséről szóló tanúsítvánnyal.
- Az üzleti terv jóváhagyását követően alakult vállalkozások pályázhatnak, nyújthatnak be támogatási kérelmet.
- A programban résztvevő és a képzés sikeres elvégzéséről szóló tanúsítvánnyal rendelkező fiatal csak egy vállalkozás alapításában vehet részt.
- A programban résztvevő, a képzés sikeres elvégzéséről szóló tanúsítvánnyal, illetve jóváhagyott üzleti tervvel rendelkező alapítónak a létrehozott társas vállalkozásban többségi tulajdonnal kell rendelkeznie, valamint be kell töltenie a vállalkozás vezető tisztségviselői posztját.
Feltétel továbbá, hogy a támogatási kérelem benyújtásakor a támogatást igénylő vállalkozást létrehozó fiatal más vállalkozásban közvetlen vagy közvetett többségi befolyást biztosító részesedéssel nem rendelkezhet,illetve annak nem egyedüli vagy többségi tulajdonosa, más vállalkozásban nem tölthet be vezető tisztségviselői posztot.

- Devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, Magyarországon, a kevésbé fejlett régióban székhellyel rendelkező gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó.
- a GINOP-5.2.3-16 konstrukción belül csak azon vállalkozás vehet részt, amely bejegyzett székhelye ugyanabban a régióban van, mint amely régióban az alapítója GINOP-5.2.2-14 konstrukció keretében a képzéselvégzéséről kiállított tanúsítványokat megszerezte és ahol üzleti terve jóváhagyásra került.
- a 651/2014/EU Rendelet I. Melléklete alapján mikro- vagy kisvállalkozásnak minősülnek.


Jogi forma szerint: GFO 113 – Korlátolt felelősségű társaság, GFO 117 – Betéti társaság; egyéni vállalkozók (GFO 231 – egyéni vállalkozó és GFO 232 – egyéb önálló
vállalkozó).

 

Pályázatok benyújtása: 2016. október 03. és 2018. október 04. között.

További információ: